Danh hài Trường Giang trở thành đại sứ thương hiệu Asanzo