Công cụ jailbreak iOS 9.3.3 đã hỗ trợ iPad Pro và iPod Touch Gen 6