Chủ động thời gian học với chương trình “Tiếp bước đam mê CNTT” tại iSpace