Chơi điện thoại cổ: hành trình của sự đam mê và kiên trì