Chính phủ Hàn Quốc tổ chức cuộc thi cai nghiện… smartphone