Chế độ “Dry” ở điều hòa có thực sự tiết kiệm điện?