Câu hỏi phỏng vấn hóc búa nhất của Microsoft khiến ứng viên “té ngửa”