Cuộc thi “Thiết kế sáng tạo dành cho doanh nhân trẻ Việt Nam 2014”