Asus ZenWatch 3 chính thức: màn AMOLED hình tròn, thân bằng thép không rỉ