AppStore 2.0: thời của việc kiếm tiền bằng thuê bao