Apple tung chương trình phát hiện lỗi săn tiền thưởng trên iOS