Apple cũng mở trường học nhưng còn khó vào hơn cả Đại học Harvard