4.500 nhân sự tại Microsoft Mobile Việt Nam ở Bắc Ninh sẽ về đâu?