Nhà Trắng cũng phải “thất thủ” trước người chơi Pokémon GO!